Sağlık Elimizde
05 Kasım 2019

Günlük yaşantımızda ellerimiz, çevre ile sürekli temas halinde olan, bu nedenle de en fazla mikroorganizma barındıran organlarımızdan biridir. El yıkama, çok sıradan ve günlük bir iş olması nedeniyle, genellikle ihmal edilen bir konudur. Yeterli el hijyeni solunum yoluyla bulaşan hastalıkların yanı sıra, besin kaynaklı hastalıkların azaltılmasında, toplumda sıklıkla görülen gastroenteritler, dışkı ile bulaşan hastalıklar, parazitler ve mantarlara bağlı gelişen hastalıkların önlenmesinde de basit ancak en etkili korunma yöntemidir. Sadece el yıkama ile çocuklardaki ishal vakalarının ve ishale bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 50 ’sinin önlenebileceği öngörülmektedir.

Günümüzde toplumda hijyen uygulamalarının yaygınlaştırılması önemli bir koruyucu sağlık hizmeti olarak değerlendirilmektedir. Hijyen; sağlıklı ortamın korunması amacıyla her türlü hastalık etmeninin ortamdan uzaklaştırılması olarak tanımlanmaktadır. Hijyeni sağlamada en temel kural, ellerin doğru yöntem ile yıkanmasıdır. El yıkama, birey ve toplum sağlığının korunması ve hastalıkların önlenmesinde basit, ucuz, toplumun her kesimi tarafından uygulanabilen ve son derece etkili bir yöntemdir.

  • 117e05c9-c2de-462b-ba1a-13b690000816.jpg
  • EG61V8eXUAA17_U.jpg