Ziyaretçi ve Refakatçi Kuralları
08 Kasım 2019

ZİYARET SAATLERİ VE KURALLARI

 • ZİYARET GÜN VE SAATLERİ

 • Ziyaret saatleri her gün 13.00-15.00 / 18.00 21.00 arasındadır.
  21:00 dan sonra hastaneye ziyaretçi kabul edilmez


ZİYARETÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 • Hastalara dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır. Gerekli hallerde ilgili hekim veya sorumlu hemşiresi ile görüşülerek izin verilebilir. 
 • Ziyaretçilerin hastalarını tedavi ünitelerinde ziyaret etmelerine izin verilmez.
 • Ziyaretlerinizi mümkün olduğunca kısa tutunuz.
 • Hastanın kendisinin ya da odasını paylaştığı diğer hastaların durumlarını dikkate alarak, bölüm hemşireleri ziyaretçi sayısını ya da ziyaret saatlerini kısıtlayabilir.
 • Hasta yataklarında oturmayınız ve hasta eşyalarını kullanmayınız.
 • Hasta odalarında diğer hastaları rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmayınız.
 • Kişisel eşyalarınıza sahip çıkınız ve tanımadığınız kişilerden yardım almayınız.
 • On yaşından küçük çocuk ziyaretçi kabul edilmez. Zorunlu hallerde baştabibin izni ile çocukların ziyaretine müsaade edilebilir.   
 • Bir sorun olursa güvenlik personellerine bilgi veriniz.
 • Ziyaret saati bitiminde Servis hemşiresi refakatinde özel güvenlik personeli hasta odalarında ziyaretçi kontrolünü yapacaktır. Lütfen görevlilere yardımcı olunması ve ziyaret saatleri dışında birimlerde bulunulmaması gerekir.
 • Hasta mahremiyetine saygı gösteriniz.
 • Hastane içerisinde sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.
 • Ziyaret öncesi ve sonrası ellerinizi yıkayınız.

 

REFAKATÇİ KURALLARI

 1. Hastaların yanında refakatçi kalmasına tıbbi bir zorunluluk olması kaydıyla ilgili hekim tarafından karar verilir.
 2. Yatan hasta Refakat Gerekçe Formu, ilgili hekim tarafından imzalanır, kaşesi basılır poliklinik sekreteri (hasta ilk yattığında poliklinikten sonra refakat gerekli olduğunda hasta kabul yatış birimi tarafından çıkarılır.) tarafından çıkarılır. Servis hemşiresi refakat gerekçe formunu hasta dosyasına koyar ve refakatçiye kimlik kartını verir. Refakatçilere hastane kuralları hakkında servis hemşireleri tarafından bilgi verilir.
 3. Refakatçiler hastanede kaldıkları müddetçe kendilerine verilen Refakatçi Kartını herkes tarafından görünecek bir şekilde takmak zorundadırlar.
 4. Refakatçiler refakat işlemleri bittiğinde refakat kartlarını servis hemşirelerine teslim etmelidirler.
 5. Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
 6.  Hasta odalarında açılıp kapanabilen özellikte refakatçi koltukları bulundurulmaktadır.
 7. Sürekli kalan refakatçilerinden iaşesi genel esaslar dâhilinde kurumca karşılanır.
 8. Refakatçiler, tabiplerin ve servis hemşirelerinin direktifleri içerisinde hastalara bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdür.
 9. Refakatçilere sağlık hizmeti verilmez.