2019 Verimlilik Yerinde Değerlendirmesi Yapıldı.
10 Kasım 2019

Sağlık Bakanlığı Değerlendirme ekibi tarafından 08.11.2019 tarihinde hastanemizde Verimlilik Yerinde Değerlendirmesi yapılmıştır.